Δήμος Τρικκαίων

Μανταλιάς Στέφανος

Τηλ.: 24310 75110