Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μαντάς Βασίλειος

Τηλ.: 2431351140
Email: bmantas@trikalacity.gr