Δήμος Τρικκαίων

Μαντάς Βασίλειος

Τηλ.: 2431351140