Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μάντζαρη Παναγιώτα

Τηλ.: 2431063246
Email: pmantzari@trikalacity.gr