Δήμος Τρικκαίων

Μαραγκός Παναγιώτης

Τηλ.: 2431063225