Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μαραγκός Παναγιώτης

Τηλ.: 2431063225
Email: pmaragos@trikalacity.gr