Δήμος Τρικκαίων

Μαστοροδήμου Αναστασία

Τηλ.: 2431020624