Δήμος Τρικκαίων

Μεσιακάρης Χρήστος

Τηλ.: 2431076618