Δήμος Τρικκαίων

Μιχαήλ Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076611-2