Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μιχαλάκης Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351202