Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μιχαλάκης Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351202
Email: press@trikalacity.gr