Δήμος Τρικκαίων

Μιχαλάκης Σωτήριος

Τηλ.: 2431076618