Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μιχαλίτση Βασιλική

23/01/2016
Τηλ.: 2431351256
Email: michavas@trikalacity.gr