Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μιχαλίτση Βασιλική

Τηλ.: 2431351259
Email: michavas@trikalacity.gr