Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μιχαλίτση Βασιλική

Τηλ.: 2431351256
Email: michavas@trikalacity.gr