Δήμος Τρικκαίων

Μίχος Χρήστος

Τηλ.: 24313 51 148