Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μίχος Χρήστος

Τηλ.: 24313 51 148
Email: hmixos@trikalacity.gr