Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μίχος Χρήστος

Τηλ.: 2431351148
Email: hmixos@trikalacity.gr