Δήμος Τρικκαίων

Μίχος Παναγιώτης

Τηλ.: 2431076611-12