Δήμος Τρικκαίων

Μήνια Κωνσταντινιά

Τηλ.: 24310 20184