Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μισιάκας Αθανάσιος

Τηλ.: 2431076611-2
Email: amisiak@trikalacity.gr