Δήμος Τρικκαίων

Μισιάκας Αθανάσιος

Τηλ.: 2431076611-2