Δήμος Τρικκαίων

Μητρούσια Αικατερίνη

Τηλ.: 2431363214