Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μόκκα Μαρία

Τηλ.: 24313 50000
Email: mmokka@trikalacity.gr