Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μοσχοπούλου Μαρία

Τηλ.: 2431076618
Email: mosx@trikalacity.gr