Δήμος Τρικκαίων

Μόσχοβου Αικατερίνη

Τηλ.: 2431352626
Email: kmosxovou@trikalacity,gr