Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαλαμίτσα Βασιλική

Τηλ.: 24310 28494