Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπάλτου Κωνσταντίνα

Τηλ.: 24310 94575
Email: kmpaltou@trikalacity.gr