Δήμος Τρικκαίων

Μπάλτου Κωνσταντίνα

Τηλ.: 24310 94575