Δήμος Τρικκαίων

Μπαμπάνη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 24310 39878