Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαμπάνη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 24310 39878
Email: ampampani@trikalacity.gr