Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπάτζιου Γραμματή

Τηλ.: 24313 51 145
Email: mbatziou@trikalacity.gr