Δήμος Τρικκαίων

Μπίζιου Δήμητρα–Δάφνη

Τηλ.: 24310 76620, 24313 53 576