Δήμος Τρικκαίων

Μπουλογεώργου Παρασκευή

Τηλ.: 24310 28135