Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπούρα Αννα

Τηλ.: 24313 51 246
Email: annaboura@trikalacity.gr