Δήμος Τρικκαίων

Μπρέντας Νικόλαος

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553