Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ναχμίας Μανώλης

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 2431353553
Email: mnaxmia@trikalacity.gr