Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ναχμίας Μανώλης

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553
Email: mnaxmias@trikalacity.gr