Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νάκος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431046127
Email: knakos@trikalacity.gr