Δήμος Τρικκαίων

Νάκος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431046127