Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351225
Email: knian@trikalacity.gr