Δήμος Τρικκαίων

Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351225