Δήμος Τρικκαίων

Νιαβής Γεώργιος

Τηλ.: 2431076611-12