Δήμος Τρικκαίων

Νικολάου Νίκος

Τηλ.: 24313 51 173