Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νικολάου Παρασκευή

Τηλ.: 24310 79550
Email: pnikolaou@trikalacity.gr