Δήμος Τρικκαίων

Νικολάου Παρασκευή

Τηλ.: 24310 79550