Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νικολαρέα Μεταξία

Τηλ.: 24313 51 240
Email: xnikolarea@trikalacity.gr