Δήμος Τρικκαίων

Νικολαρέα Μεταξία

Τηλ.: 24313 51 243