Δήμος Τρικκαίων

Νούσια Στεργιανή

Τηλ.: 2431051359