Δήμος Τρικκαίων

Ντάκος Σωτήριος

Τηλ.: 2431351130