Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντάκος Σωτήριος

Τηλ.: 2431351130
Email: sntakos@trikalacity.gr