Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νταλάση Αικατερίνη

Τηλ.: 2431351113
Email: kdalasi@trikalacity.gr