Δήμος Τρικκαίων

Νταλάση Αικατερίνη

Τηλ.: 2431351113