Δήμος Τρικκαίων

Ντάσκας Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076611-2