Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντέλλα Ειρήνη

Τηλ.: 24310 75110