Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντέρη Δήμητρα

Τηλ.: 2431351241
Email: d.deri@trikalacity.gr