Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντότας Ηλίας

Τηλ.: 2431076611-2