Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ντούλα Αναστασία

Τηλ.: 2431029550
Email: antoula@trikalacity.gr