Δήμος Τρικκαίων

Ντούβλη Ευθαλία

Τηλ.: 24310 77330