Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παδιού Γεωργία

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 2431353553
Email: gpadiou@trikalacity.gr