Δήμος Τρικκαίων

Παδιού Γεωργία

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553