Δήμος Τρικκαίων

Παΐλας Γεώργιος

Τηλ.: 2431076618