Δήμος Τρικκαίων

Παλάσκα Ευθυμία

Τηλ.: 2431429550