Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παλάβρα Μαρία

Τηλ.: 24310 79626
Email: mpalavra@trikalacity.gr