Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παλιούρα Χριστίνα

Τηλ.: 2431350000
Email: xpalioura@trikalacity.gr