Δήμος Τρικκαίων

Παναγιωτόπουλος Θωμάς

Τηλ.: 2431076611-2