Δήμος Τρικκαίων

Παπαδάκη Στυλιανή

Τηλ.: 24310 31782