Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Φίλιππος

Τηλ.: 24313 51 148
Email: filpap@trikalacity.gr