Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Φίλιππος

Τηλ.: 2431351142
Email: filpap@trikalacity.gr