Δήμος Τρικκαίων

Παπαδημητρίου Φίλιππος

Τηλ.: 24313 51 148